De vakantieperiode is voor de meesten van ons achter de rug. Hopelijk goed uitgerust  kun je weer op je tuin aan de slag. Er kan volop geoogst worden. Minder leuk is dat na die paar weken vakantie het onkruid vaak hoog op je tuin staat. 

Als bestuur hebben we een drukke periode achter de rug. Sommige tuinders stopten en  anderen begonnen op de vrijgekomen tuinen. Leuk om te zien hoe sommige tuinen dan  veranderen. Loop maar eens een rondje op ons complex, geniet en verbaas je soms. Niet altijd vertrekt een tuinder vanwege een verhuizing naar een ander deel van het  land, het hem of haar vanwege de leeftijd te veel wordt of dat men wat vaker met de  caravan op vakantie wil. Soms krijgt een tuinder ook een duwtje van het bestuur om te  stoppen. Meestal is dat omdat een tuin zwaar verwaarloosd is, ook nadat men meerdere,  en vaak vele, vele keren gewaarschuwd is. 

Overlast 

Een enkele keer gaat het ook om overlast die een tuinder geeft. Overlast in de vorm van  het vernielen van andermans eigendommen, schelden of ander zeer vervelend en/of intimiderend gedrag. Onacceptabel want leden voelen zich daardoor onprettig of zelfs onveilig op ons complex. Als bestuur nemen we hier altijd actie op door te praten met betrokkenen en zo mogelijk afspraken te maken. Leidt dit niet tot verbetering van de situatie dan rest ons niets anders dan het lidmaatschap van de overlastgever op te zeggen.  Onlangs hebben we dit met een van onze leden moeten doen. Helaas, maar noodzakelijk  en onontkoombaar om voor iedereen een prettig tuinklimaat te bewaren.