Bericht van de winkel 5 april 2024

Bericht van de winkel 5 april 2024

Beste medetuiners, Er is weer tuingrond los gestort op de parkeerplaats. We gebruiken de grond op de gedraineerde tuinen en vooral op de 2 natte tuinen die al jaren niet verhuurd konden worden. Wil je nog tuingrond hebben overleg dan s.v.p. eerst even voor je gaat...
Gezien op de tuin

Gezien op de tuin

De natuur neemt ook zijn ruimte op onze vereniging. Zo zien we door de seizoenen heen o.a. hazen, foeragerende wilde eenden (slakkeneters!), allerlei vogels, muizen, ratten etc. Het lijkt ons leuk om elke maand melding te doen van wat we zoal tegenkomen. Wie weet wat...

Verenigingszaken – maart 2024

Aardappelen Binnenkort zijn je aardappelen weer klaar om gepoot te worden. Net als elk jaar wordt er gecontroleerd waar je aardappelen staan. Er moet gewisseld worden en pas in het derde jaar komen ze weer terug op dezelfde plek. Dit geldt ook voor de andere...

Bestuurszaken – maart 2024

Maart, een nieuw tuinseizoen start langzaam op. De aardappelen kunnen in de loop van maart de grond in. Het voorzaaien is thuis al opgestart op de vensterbank of in je kas. Een heerlijk vooruitzicht om weer lekker buiten te tuinen in je eigen tuin. In de winter is er...
Plantjesruilmiddag 13 april 2024

Plantjesruilmiddag 13 april 2024

Beste medetuinders,  na het grote succes van vorig jaar organiseren we ook dit jaar weer een plantjesruilmiddag op 13 april van 13 tot 15 uur. Bij mooi weer staan we in de tuin naast ons verenigingsgebouw en wanneer het weer tegenzit binnen in de kantine. Naast het...
Nieuwe leden

Nieuwe leden

WELKOM NIEUWE LEDEN We verwelkomen de volgende nieuwe leden en pachters: Рtuin 155 Ton Fasel, Рtuin 59B Peter Rijnja  Рtuin 119A Roos van Dorp. Heel veel tuinplezier...