Lid worden?

Houdt u ook van tuinieren en gezelligheid en bent u geïnteresseerd in het bewerken van een volkstuin op De Hoefmolen? Dan nodigen we u van harte uit voor een  kennismaking en bezichtiging van het complex.  We vertellen dan wat meer over onze vereniging, wat leden van de vereniging mogen verwachten en wat de vereniging van haar leden verwacht. Aanmelden voor een kennismaking kan per e-mail of de website.

Wanneer u tot een inwoners van de gemeente Alkmaar en aangrenzende gemeente bent , kunt u zich inschrijven als kandidaat. U betaalt dan € 30,00 inschrijfgeld en wordt op de kandidatenlijst geplaatst. Vanaf die datum staat u ingeschreven als kandidaat-lid. U moet er wel rekening mee houden dat het even kan duren voordat u kans maakt op een tuin.

Kennismaken en bezichtigen van het complex

Tijdens deze kennismaking horen wij graag uw plannen met betrekking tot de toekomstige tuin. Wij willen graag dat tuinders een mooie tuin aanleggen; of dit een sier-, moes- of natuurtuin of een mix van deze maakt niet uit. Om misverstanden te voorkomen: het complex is geen recreatiepark waar uitsluitend gecreëerd wordt. Een mooie tuin, tuinieren, rust, natuur en gemeenschapszin staan centraal.

Bezint…..

Voordat u zich inschrijft is het goed stil te staan bij de hoeveelheid werk die een volkstuin vraagt. Zeker in het begin van het seizoen en tijdens de oogsttijd vraagt het onderhoud van een tuin snel 10 uur per week! 

Hoe lang duurt het voordat u kans maakt op een tuin?

De lengte van de wachtlijst varieert. Soms  komen er in een jaar veel tuinen vrij, bijvoorbeeld wel tien, een ander jaar zijn er maar een paar tuinen die vrijkomen.

Hoe weet u of er een tuin vrij komt?

Komt er een tuin vrij en staat u bovenaan de wachtlijst, dan wordt dit aan u bekendgemaakt door het secretariaat. Huurders die reeds in het bezit zijn van een tuin, die te kennen hebben gegeven dat zij aan een andere tuin de voorkeur geven, hebben voorrang. Bent u niet geïnteresseerd in de aangeboden tuin, komt u daardoor niet onderaan op de lijst, maar doet de volgende keer gewoon weer mee. 

Welke regels gelden voor het huren en onderhouden van een tuin?  

De volgende links leiden naar het huishoudelijk reglement en de statuten van de vereniging. Taaie en soms ingewikkelde kost, maar nodig om op de hoogte te zijn, zodat later geen problemen ontstaan. Het is van belang om te lezen voordat u zich aanmeldt als lid.

Wat kost een tuin?

Het lidmaatschap van de vereniging is  € 30,00 per jaar. Het pachtgeld voor 2024 moet nog worden vastgesteld. 

Betaalt u een borgsom?

Er wordt een eenmalige borgsom van € 100,00 gevraagd. Het is mogelijk om dit bedrag te betalen in vier termijnen van € 25,00. De borg wordt per jaar verhoogd met €25 tot een maximaal bedrag van €250. De borg is bedoeld om te voorkomen dat mensen bij opzegging van de tuin grote hoeveelheden rommel en onkruid achterlaten. Wanneer de tuin bij beëindiging van het lidmaatschap weer in goede staat wordt opgeleverd, ontvangt u de borg weer terug.

Hoe wordt u huurder van een tuin?

Als u een tuin wilt huren, maakt u met de verhuurcommissie een huurovereenkomst voor het huren van de tuin. Vaak kunnen er spullen van de vorige huurder worden overgenomen. Dit dient men in onderling overleg te regelen. Het bestuur zal de oude en nieuwe huurder met elkaar in contact brengen.

Wat biedt de Hoefmolen? 

We zijn een tuincomplex met 160 tuinen. Met enthousiaste tuinders die beginners graag helpen. Een kantine als slecht weer voorziening,  en jaarlijks organiseren we een tuincursus waar o.a. beginnende tuinders op weg geholpen worden.

Wat verwachten wij van de tuinders?

Wij verwachten van de tuinders dat zij er rekening mee houden, dat het hebben en onderhouden van een tuin veel tijd en energie kost. De tuin moet goed onderhouden worden: onkruidvrij houden, verven van de opstallen en snoeien van de struiken. Ook het pad langs de tuinen wordt door de huurders onkruidvrij gehouden.  Een keer per maand loopt de tuin-adviescommissie over het complex en kunt u vragen over de tuin aan hen stellen, ook kijken zij of u uw tuin goed onderhoudt en of er langs de paden en hekken het onkruid is verwijderd. 

Omdat wij een organisatie van vrijwilligers zijn, wordt van alle tuinders verwacht dat zij zich inzetten voor het beheer van het complex. Een belangrijk onderdeel daarvan is de  ‘werkzaterdag”,  waarbij leden twee keer per jaar een ochtend tuinonderhoud plegen op het complex.  Iedere tuinder werkt mee aan het onderhoud van het algemene deel van de tuin; de ingang, de paden, etc.. Het werk bestaat uit harken, schoffelen, snoeien, maaien en ander werk dat ten dienste van de complexen moet gebeuren en kan aan leeftijd en lichamelijke gesteldheid worden aangepast. Daarnaast kunnen tuinders zich op andere manieren inzetten: door commissiewerk, adviestaken en deelname aan projecten. Uiteraard is het ook belangrijk dat u zich kunt en wilt houden aan onze huishoudelijk reglement en statuten.

Hoe schrijft u zich in?

Mocht u na afloop van een kennismaking besluiten zich te willen inschrijven op de wachtlijst dan kan dat ter plekke via het invullen van een inschrijfformulier en betaling van het inschrijfgeld van € 30.

Inschrijven het liefst met het inschrijfformulier onderaan deze pagina.  Per mail, aan www.dehoefmolen@gmail is natuurlijk ook mogelijk .