Spelregels opstallen bouwen/plaatsen

Ieder lid heeft het recht* op de toegewezen tuin, een tuinhuisje, broeikas en/of ander soort opstallen te plaatsen. Dit staat beschreven in het Huishoudelijk reglement, Artikel 33 – Recht van Opstal.

*tenzij dit bij de verhuur van het perceel anders is bepaald

Bovengenoemde opstallen moeten voldoen aan een aantal verplichte voorwaarden. Deze voorwaarden zijn te vinden in het tuinreglement (Artikel 5 Bouwen Algemeen) maar worden hieronder kort beschreven.

Procedure bouwen algemeen

 1. Voor alle bouwwerkzaamheden, ongeacht afmetingen, moet schriftelijk vergunning aangevraagd te worden bij het bestuur. Dit geldt ook voor vernieuwing en/of verbouwing van bestaande huisjes. Bouwsels die niet (correct) zijn aangevraagd zijn verboden.
 2. Bij de aanvraag moet een goed gelijkende tekening van het bouwwerk ingediend te worden. Hierin dient maatvoering en situering in de bouwzone opgenomen te zijn.
 3. Bij het beoordelen van de aanvraag voor nieuwbouw worden bestaande bouwwerken, die niet vervangen worden, met de totale oppervlakte meegerekend.
 4. Bij voortijdige bouw, zonder ingediende complete aanvraag aan en toestemming van het bestuur, wordt tot verwijdering overgegaan op kosten van de eigenaar.
 5. Het bestuur geeft, na goedkeuring en ondertekening, toestemming tot bouwen.
 6. Zijn de bouwactiviteiten binnen een jaar na datum van toestemming niet gestart dan vervalt de verleende bouwvergunning.

 

Specificaties / bepalingen tuinhuis

Afmetingen

 • De totale oppervlakte mag niet meer bedragen dan 10 % van de perceelgrootte.
 • Een tuinhuis is ten hoogste 2.70 m hoog, gemeten boven de oppervlakte van het aangrenzende tuinpad.
 • Een dak mag niet meer dan 35 cm buiten de wanden uitsteken.
 • Veranda, afdak of luifel aan een tuinhuis mag aan één zijde uitsteken en niet meer dan 2 meter naar buiten. De maximale hoogte van een veranda-lambrisering is 1 m. De voorkant en één zijkant blijven geheel open, afgezien van een eventuele lambrisering en een deurtje of hekje. Een deur/poortje mag de hoogte hebben van de lambrisering.

Kleur

De kleur moet donkergroen zijn. Carbolineum is verboden.

Materiaal

 • Afdak, luifel of veranda mogen voorzien worden van met glasvezel versterkte, lichtdoorlatende, kleurloze kunststofplaten.
 • Als dakmateriaal zijn de volgende materialen toegestaan:
  • bitumen van de rol
  • shingles
  • golfplaten van (gekleurde) bitumen
  • aluminium dakpanplaten
 • Niet toegestaan zijn: golfplaten van (verzinkt) ijzer, van (asbesthoudend) eterniet, dunne (niet versterkte) golfplaat van plastic en van alle andere niet-goedgekeurde materialen. Bij twijfel ter beoordeling van het bestuur.
 • Als bouwmateriaal is uitsluitend hout toegestaan, geen plaatmateriaal. Metselwerk en beton, evenals aardvaste fundering van het bouwsel is niet toegestaan. Betonnen funderingsvoeten voor palen zijn niet toegestaan.

Specificaties / bepalingen  kassen

 • Alleen kassen met een stalen frame zijn toegestaan. Zij mogen alleen geplaatst worden na indienen  van een bouwaanvraag en goedkeuring door het bestuur.  Kassen mogen alleen in origineel kassenglas worden uitgevoerd.
 • De totale grondoppervlakte mag niet meer zijn dan 10% van de perceelgrootte met een maximum van 24 m2 en een maximale nokhoogte van 2.70 meter. Kassen en regentonnen dienen in goede staat van onderhoud te verkeren.

Specificaties / bepalingen kisten

 • Deze dienen in lijn met de kas geplaatst worden.
 • Kisten hebben een maatvoering van een maximale lengte 260 centimeter, breedte 60 centimeter en een maximale hoogte  van 80 centimeter, gemeten vanaf het maaiveld.
 • Met het oog op voorkomen van diefstal dienen de kisten afgesloten te zijn.
 • Kisten dienen in goede staat van onderhoud te verkeren en te zijn geschilderd in donkergroen.

Specificaties / bepalingen waterreservoirs en regentonnen

 • Deze mogen alleen in overleg met het bestuur worden geplaatst en alleen naast de kas worden geplaatst.

Specificaties /bepalingen compostbakken

 • De bakken dienen bij voorkeur te worden geplaatst aan de achterzijde van het perceel.
 • De maatvoering is hoogte 100 centimeter, lengte 100 centimeter en breedte 100 centimeter.
 • De bakken dienen in goede staat van onderhoud te verkeren; houten bakken dienen geschilderd te zijn in donkergroen.

Bepalingen tijdelijke voorzieningen

Hieronder worden verstaan: voorzieningen voor een bepaalde teelt. Bijvoorbeeld: bonenstokken, schuin geplaatste eenruiters, plastic tunnels, boogvoorzieningen voor tuinnetten e.d.

 • Deze tijdelijke voorzieningen dienen direct na betreffende teelt te worden verwijderd.

Specificaties / bepalingen terrassen

 • De aanleg van terrassen kan alleen geschieden in overleg met het bestuur.
 • De totale grondoppervlakte mag niet meer bedragen dan 10% van de perceelgrootte.
 • Windkeringen bij de terrassen mogen worden uitgevoerd met rietmatten en tuinschotten met omlijsting met een maximale hoogte van 120 centimeter. Bij twijfel overleg met het bestuur.
 • Voor de bestrating mogen alleen klinkers of tegels gebruikt worden.

Specificaties / bepalingen kooien (permanente gewasbescherming)

Een kooi, bedoelt als permanente gewasbescherming, mag maximaal 30% van de

perceelgrootte zijn met een maximum hoogte van 2,70 meter. Alleen gaas is toegestaan

met eventueel groen  winddoek met een maximum hoogte van 1 meter. Minimum afstand

tot de tuingrens is 30 cm.

Belangrijk:

 • Kooien vallen niet in de categorie opstallen. Dit houdt in dat de maximale grootte niet
 • verminderd wordt door oppervlakte van tuinhuis of kas.
 • Voor kooien moet een bouwaanvraag bij het bestuur ingeleverd worden zoals beschreven onder ‘Procedure bouwen algemeen’.